Skip to main content

Werkwijze en praktijkvoorwaarden

De verwijzing

Om voor vergoeding van behandeling bij een gezondheidszorgpsycholoog in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts, bedrijfsarts of de medisch specialist kunnen u een verwijsbrief geven. Zonder verwijsbrief kan ik u wel in behandeling nemen, maar zal uw zorgverzekeraar de zorg niet vergoeden.
Heeft u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij de huisarts en vraag erom. De huisarts zal u alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van een psychische stoornis. De huisarts kan u verwijzen via Zorgdomein. Een eventuele schriftelijke verwijzing kunt u meenemen naar uw eerste afspraak.

De behandeling

Ik zal uw behandeling altijd starten met een intakegesprek. Na dit gesprek zal ik met u bespreken wat ik vermoed dat er met u aan de hand is. Daarna maak ik een behandelplan. Ik zal met u overleggen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook vertel ik u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. Ik zal ook tijdens de behandeling met u blijven overleggen en u informatie geven. Tijdens het laatste behandelcontact zal de behandeling met u worden geëvalueerd, maar ook tussendoor kunnen evaluaties plaatsvinden. Uw mening is erg belangrijk bij de behandeling.

Bereikbaarheid

Mijn praktijk is altijd bereikbaar via de voicemail (vast nummer en mobiel nummer) en deze wordt dagelijks afgeluisterd. Bij directe nood wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Indien dit niet van toepassing is, wordt er binnen twee werkdagen telefonisch of via de email contact opgenomen.

Veilig communiceren

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik u aan om geen of zo min mogelijk persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of sms-en. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor het beveiligde emailprogramma Zorgmail of ik neem telefonisch contact op.

Uw dossier

Als u bij mij in behandeling komt wordt er een digitaal dossier aangemaakt met uw gegevens. Deze gegevens staan op een externe server en niet op mijn eigen computer. De gegevens worden conform de wettelijk gestelde eisen bewaard.
U heeft altijd recht op inzage van uw dossier. Het is het meest prettig als daarvoor van tevoren een afspraak over wordt gemaakt.

Geheimhoudingsplicht

Uiteraard valt alles wat er binnen de therapie besproken wordt binnen mijn geheimhoudingsplicht. Echter, soms kunnen er uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om sterke vermoedens van kindermishandeling of criminele activiteiten waardoor andere mensen in direct levensgevaar kunnen komen. Vanzelfsprekend zal ik dit met u bespreken en u op de hoogte brengen voordat ik mijn beroepsgeheim zal schenden.

Toestemming overleg huisarts

Graag wil ik, indien nodig, met uw huisarts/verwijzer uw medische gegevens uitwisselen, mondeling en/of schriftelijk. Ik vraag u hiervoor toestemming. U heeft het recht de verslaglegging in te zien en ik zal u vooraf inlichten over het doel en de inhoud van mondeling overleg.

ROM

Als GGZ-aanbieder ben ik wettelijk verplicht om mijn cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Ik zal u aan het begin en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kan ik het verloop van de behandeling evalueren.
Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle GGZ-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM gegevens. De gegevens worden volledig geanonimiseerd doorgestuurd. Mocht u niet willen dat dit gebeurt, dan kan u bij mij een privacyverklaring ondertekenen en dan worden de gegevens niet doorgestuurd.

Visitatie

Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als ik een beroepsgeheim hebben. Zij moeten tijdens deze visitatie onder andere steekproefsgewijs enkele dossiers bekijken. Het doel is om te zien of een dossier compleet is, ofwel alle onderdelen van het dossier aanwezig zijn. Ook wordt bekeken of deze onderdelen (voldoende) gevuld zijn. Het dossier wordt niet op de medische inhoud beoordeeld. Dit betekent dat verslagen van gesprekken, verslagen van onderzoeken, inhoud van brieven of andere correspondentie niet worden gelezen. Ik geef deze collega’s alleen inzage in uw dossier als u daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit uw identiteit blijkt.

Informatieverstrekking aan derden

Ik zal informatie aan derden verstrekken alleen als u daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft en ik daar een afschrift van ontvangen heb. Ik zal deze informatie alleen schriftelijk doen en u van een kopie voorzien.

Klachtenregeling en beroepscode, cliëntenrechten

Aangezien ik BIG geregistreerd ben, ben ik gehouden aan de wettelijke klachtenregeling en beroepscode, zoals die is afgegeven door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, waar ik lid van ben. Uiteraard is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Tuchtcommissie.
Uiteraard hoop ik dat wanneer u iets niet bevalt, u dit eerst met mij bespreekt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Aanwezigheid

Ik ben aanwezig op:

  • Maandag 13.00 uur tot 20.00 uur
  • Dinsdag 09.00 uur tot 18.00 uur
  • Donderdag 09.00 uur tot 17.00 uur
  • Vrijdag 09.00 uur tot 13.00 uur

Mocht tijdens de werkweek een van deze dagen uitvallen, dan ben ik in die week doorgaans ook op de woensdagochtend aanwezig.

Buiten werktijd kunt u mijn voicemail inspreken of mij emailen en dan neem ik, indien dit niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, ook buiten werktijd contact met u op.

Vakantie en afwezigheid

Wanneer de praktijk gesloten is kunt u altijd via de voicemail of de email contact met mij opnemen en dan neem ik, indien nodig, contact met u op. Wanneer ik in het buitenland op vakantie ben, is er een waarnemer. Ik stel u vooraf op de hoogte wie deze waarnemer is.
Mocht ik langdurig ziek worden of zelfs overlijden, dan neemt een waarnemer contact met u op om de verdere gang van zaken te regelen.