Skip to main content

Vergoedingen

Het zorgprestatie
model

Vanaf 2022 is er een nieuwe bekostiging van de GGZ: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld intakegesprekken, behandelgesprekken of eHealth. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties declareer ik bij uw zorgverzekeraar. U vindt alles wat ik declareer terug op het overzicht van uw zorgverzekeraar. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

Of u recht heeft op vergoeding van uw behandeling en hoe lang uw behandeling mag duren is afhankelijk van de aard en de intensiteit van uw klachten. De huisarts maakt een inschatting of u doorverwezen kan worden naar mij. Bij (te) lichte problematiek kan de huisarts u ook doorverwijzen naar een andere hulpverlener in zijn/haar praktijk. 

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

De psychologische zorg die ik bied wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, behalve met zorgverzeraar ENO. U hoeft dus voor de behandelingen niet te betalen, mits u in het bezit bent van een verwijzing van uw huisarts of specialist en uw klachten vergoeding van de behandeling rechtvaardigen. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar wel het eigen risico van 385 euro in rekening brengt (mocht dit nog niet zijn gebeurd). 

Vergoeding

Kosten

Prestatiecode Consulttype Duur vanaf Tarief 
CO0432 Diagnostiek/intake 45 minuten € 159,70
CO0367 Behandeling 30 minuten € 95,67
CO0497 Behandeling 45 minuten € 135,89
CO0627  Behandeling 60 minuten € 161,46
 CO0107 eHealth 5 minuten € 31,48

De duur van een consult bepaalt het tarief. Ik declareer de daadwerkelijke tijd van de sessie. Per zorgprestatie gaat men uit van een bepaalde duur, met een kwartier uitloop.  

In bovenstaand overzicht ziet u het maximum tarief zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Zorgverzekeraars gaan echter uit van een marktconform tarief. Dit tarief valt doorgaans 10 tot 20 % lager uit.
Indien de behandeling niet wordt vergoed, of als u ervoor kiest de sessies zelf te betalen, geldt een tarief van € 105,- per 45 minuten.